חיפוש באתר

טפסים

-

ולראייה באנו על החתום
נספח פרטי רישום והצהרת בריאות
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד בצהרון.
3. הנני מתחייב להודיע לאחראית באופן מיידי על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי.
1
4. במקרה של חום גבוה הנני מתחייב לבוא לקחת את בני/בתי במהירות האפשרית.
אישור לשעת חירום- עזרה ראשונה ופינוי לבית החולים
עלולים לקבל טיפול חירום על-ידי איש החינוך האחראי בצהרון. כמו כן, הנני מאשר פינוי בשעת הצורך לבית החולים במכונית או באמבולנס, על-ידי אחד מצוות הצהרון. הפינוי ייעשה עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של הצוות.
פרטי רישום:
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הנתונים שנמסרו נכונים.
ידוע לי כי פעילות פנאי העיר חדרה מצולמת ואני מאשר/ת בחתימתי את פרסום תמונות בני/בתי בערוצי המדיה השונים ובפרסומים עתידיים של פנאי העיר חדרה. בנוסף, אני מאשר קבלת מידע שיווקי לגבי פעילויות פנאי העיר חדרה במייל, SMS וכו'.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
צרו קשר:
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118807
  • פקס: 04-6685274
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
מתנסנט