חיפוש באתר

טפסים

רישום לקיטנות הקיץ תשע"ז 2017 (טופס מלא) -

פרטי הנרשם
מין
איך הגעת אלינו?
אנא בחר/י את הקייטנה המתאימה
יש לסמן את שם הגן
אנא בחר/י את הקייטנה המתאימה
יש לסמן את התקופה הרצויה
אנא בחר/י את הקייטנה המתאימה
יש לסמן את שם הגן
יש לסמן את התקופה הרצויה
פרטי המשלם:
הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה ופרטי הקייטנה ידועים לי ובהסכמתי. אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה , תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב למלא אחר תקנות היחידה.
נהלי קייטנת קיץ תשע " ז 2017 פנאי העיר חדרה
כללי
1. פתיחת וסגירת קייטנה מותנית במספר נרשמים
2.ההנהלה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל הקייטנה
3. במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי ההנהלה יוחזר הכסף לנרשמים
4. משפחה החייבת כספים לעמותה פנאי העיר חדרה, לא תורשה להשתתף בקייטנות .
5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 10
6. עמותת פנאי העיר חדרה אחראית על ילדי הקייטנות המשתתפים בפעילות, בשעות הפעילות של הקייטנות בלבד
7. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה .
8. לעמותת פנאי העיר חדרה שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים
9. ידוע לי כי הקייטנה תצולם ואני מאשר / ת בחתימתי את פרסום תמונות בני / בתי בערוצי המדיה השונים ובפרסומים עתידיים של העמותה.
10. הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים .
חיסורים
התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
תנאי תשלום
התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות , כרטיס אשראי או במזומן .
ביטול השתתפות
1. בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות או באמצעות אתר האינטרנט של העמותה . ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות המייל Pnay@pnay.org.il ובמקרה זה יש לוודא קבלת המייל . לא יתאפשר ביטול טלפוני ללא הודעות בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה.
2. ביטול ההרשמה עד למועד פתיחת הקייטנה יהיה ללא חיוב , לאחר מועד זה יגבו דמי ביטול בגובה יחסי ע"פ חישוב שבועות שלמים.
3. אין החזר כספי לאחר 15.7.2017 , אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
*** חובה להחזיר למזכירות טופס הצהרת בריאות מלא וחתום ***
טופס הצהרת בריאות לקייטנת קיץ 2017
מידת חולצה
אני מצהיר בזאת כי
במידה ובחרת באפשרות שישנה מגבלה בריאותית נא תאר את המגבלה
מצ " ב אישור רפואי לתקופה (למגבלה המפורטת לעיל)
ע " פ חוזר מנכ " ל חל איסור מוחלט על מתן תרופה כלשהי ע " י הצוות במסגרת הקייטנה ו /או הצהרון .
אנו חברים בקופת חולים
בני / בתי יודע/ת לשחות
הריני לאשר לבני / בתי לחזור הביתה בסוף כל יום:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
צרו קשר:
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118807
  • פקס: 04-6685274
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
מתנסנט