אגוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אודם(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אורן+צאלון

שם המרחב הקהילתי: שכונת גני אלון

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אילון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אילנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אפיק+פלג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אשכולית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

אתרוג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: ע"פ החלוקה הגילאית בגןאשכול

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

גליל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: ע"פ החלוקה הגילאית בגןאשכול

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

דובדבן+סביון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

דמוקרטי-גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

זית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

זמיר+פשוש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

חושן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

חרצית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

טורקיז(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

יעלים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

מורן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

ספיר(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

פטל+שקמה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: ע"פ החלוקה הגילאית בגןאשכול

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

קשת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

רותם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: ע"פ החלוקה הגילאית בגןאשכול

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

שושן+לילך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

שחק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

שיבולים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

שיזפון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

שניר(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

תאנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: ע"פ החלוקה הגילאית בגןאשכול

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

תפוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל:

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023