דמוקרטי-גן

מגיל:3 עד גיל:4

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

עלות:878

חושן

מגיל:3 עד גיל:4

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

עלות:878

שחק

מגיל:3 עד גיל:4

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

עלות:878

שיזפון

מגיל:3 עד גיל:4

ימים ושעות פעילות: 01/09/2022 עד 30/06/2023

עלות:878