חץ ימינה
אפריל 2024
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
1
כ"ב אדר ב' התשפ"ד
4
כ"ה אדר ב' התשפ"ד
5
כ"ו אדר ב' התשפ"ד
6
כ"ז אדר ב' התשפ"ד
12
ד' ניסן התשפ"ד
13
ה' ניסן התשפ"ד
19
י"א ניסן התשפ"ד
20
י"ב ניסן התשפ"ד
21
י"ג ניסן התשפ"ד
22
י"ד ניסן התשפ"ד
23
ט"ו ניסן התשפ"ד
25
י"ז ניסן התשפ"ד
26
י"ח ניסן התשפ"ד
27
י"ט ניסן התשפ"ד
28
כ' ניסן התשפ"ד
29
כ"א ניסן התשפ"ד
30
כ"ב ניסן התשפ"ד
3
6
11