טופס בקשה להנחה

הנחיות למילוי הטופס:

תושבים יקרים,

להלן טופס בקשה לקבלת הנחה לפעילויות פנאי העיר חדרה. חשוב לנו לעדכן אתכם כי:

· עצם הגשת הבקשה, אינה מהווה מבטיחה את קבלת ההנחה.

· לא יינתן כפל סבסוד ו/או הנחה. במידה והתושב זכאי להנחה ו/או סבסוד כל שהוא, סכום זה יקוזז מגובה ההנחה ע"פ נוהל ההנחות של העמותה.

· בקשות להנחות ניתן להגיש עד ליום סגירת אפשרות להגשת בקשה לדרגה ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. (משתנה מדי שנה, ואמור להיות בכל שנה, במהלך החודשים נובמבר- דצמבר). ברגע שיהיה תאריך עדכני, פנאי העיר תנקוב בתאריך מדויק. בצהרונים 24.8.23 (יתכן ויעודכן בהמשך), בחוגים ללא הגבלה)

*הסתיים מועד הגשת הבקשות להנחה לצהרוני תשפ"ד ולקייטנות הקיץ 2023-2024.

ניתן להמשיך ולהגיש בקשות להנחה לחוגי פנאי העיר.


· יודגש כי על מנת לקבל הנחה לפעילות של פנאי העיר, יש להירשם אליה ואין להתנות רישום בקבלת הנחה.

· אנא וודאו כי אתם מגישים את כל הטפסים הנדרשים מטה. זו תנאי חובה לדון בבקשתכם.

 

 

עצם הגשת הבקשה, אינה מהווה מבטיחה את קבלת ההנחה. בקשות להנחות ידונו, לאחר פרסום מתן הזכאויות לדרגה ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. (משתנה מדי שנה, ואמור להיות בכל שנה, במהלך החודשים דצמבר 2024 או ינואר 2025). ברגע שיהיה תאריך עדכני, פנאי העיר תנקוב בתאריך מדויק.

 

שם השירות בגינו מבקשים הנחה
מצב משפחתי
יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המצויינים מטה:
צילום ת.ז+ ספח:
חובה להוסיף קובץ!
חובהקובץ מוגבל עד 2mb
תדפיס של עו"ש חשבון הבנק ל- 3 חודשים אחורה:
קובץ מוגבל עד 2mb
שכירים: תלושי שכר 3 חודשים אחרונים של 2 בני הזוג (נשואים):
קובץ מוגבל עד 2mb
עצמאי: דוח שומה שנה קודמת ואישור הכנסה לשנה נוכחית חתום ע"י רו"ח:
קובץ מוגבל עד 2mb
הכנסות נוספות: קצבת נכות (כולל ילדים), פנסיה, ביטוח לאומי, אבטלה קצבת שארים או כל הכנסה אחרת:
קובץ מוגבל עד 2mb
חייל בשירות סדיר/משרת בשירות לאומי: תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי:
קובץ מוגבל עד 2mb
העדר הכנסה: אישור מלשכת העבודה על דורש עבודה, אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי ואישור קבלת גמלה כלשהי מביטוח לאומי:
קובץ מוגבל עד 2mb
תאריך הגשת הבקשה ייקבע על פי מועד קבלת טופס הבקשה המקוון במערכת
חתמו כאן
חתימת ההורה המצהיר
סמנו V ליד "אני לא רובוט"