רכש והתקשרויות

תאריך פרסום

שם תהליך הרכש

תאריך הגשה אחרון

בקשת הצעת המחיר

7.12.2023 

בקשה להצעות מחיר לשירותי ניהול מערכות מידע

21.12.2023 | 12:00 לחצו כאן