ממונה על חופש המידע בעמותה- עו"ד ערן אברם

 טלפון: 049118812

 דואר אלקטרוני- eran-a@pnay.org.il

 מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר - לחצו כאן למעבר