מפעיל חוג במסגרת התל"ן,

מצ"ב הסכם ההתקשרות עם פנאי העיר.

תשלום עבור פעילות החוגים בגני הילדים של עיריית חדרה (תל"ן),  ישולם בהתאם לטבלת התמחור שתתקבל מעיריית חדרה.

עליך לחתום על כל עמודי ההסכם ולהעבירו למייל ,

לידי מיכל רוזנבלט-  michal-r@pnay.org.il 

להורדת הקובץ | לחצו כאן