תרבות צעירה - חוגגים ולנטיין.

כמה?

20 ₪

איפה?

מתי?

14/02/2024
ט"ז כסלו גתשס"א
20:00-23:00

מידע