חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול השתתפות בצהרוני/קייטנות הרצף החינוכי שנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר2020-יוני 2021)

חובה למלא 9 ספרות
שם מלא
חובה למלא 9 ספרות
סוג הפעילות המבוקשת לביטול
אם קייטנה, איזה מחזור קייטנה ברצונך לבטל?
חתמו כאן

התקנון

במידה ומדובר בביטול רישום ילד/ה להורים גרושים/ פרודים וכיוצ"ב- הריני מצהיר כי ביטול הרישום לפעילות הינו על דעתו ובהסכמתו של ההורה השני של הילד.
ככל שאין הסכמה- באחריות ההורים לפנות למוקד השירות לתושב 04-9118806 להמשך טיפול בביטול.

ידוע לי כי ככל שביטול ההשתתפות נעשה לאחר 01.06.2020, לא יוחזרו לי דמי הרישום ששולמו בעבור השתתפות בני/בתי בצהרון.

ידוע לי כי ביטול ההשתתפות של בני/בתי בצהרון, ייכנס לתוקף חודש ימים לאחר התאריך בו תתקבל הודעת הביטול, על גבי טופס הביטול הנ"ל, במוקד השירות לתושב של העמותה (מס' טלפון מוקד השירות לתושב: 04-9118806, או דואר אלקטרוני pnay@pany.org.il) וכי אהיה מחוייב בתשלום מלא של חודש ממועד קליטת הודעת הביטול במוקד השירות לתושב של העמותה.
ידוע לי כי מחובתי לוודא שבקשת הביטול נקלטה בעמותה.

ידוע לי כי עם ביטול רישום בני/בתי לצהרון מקומו בצהרון לא יישמר ורישום מאוחר ומחודש של הילד הינו רק על בסיס מקום פנוי.

ידוע לי כי רישום מחדש כפוף למילוי טפסי הצטרפות ותשלום דמי רישום.אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הנתונים שנמסרו נכונים


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat