בית אליעזר - בלט 4-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - בשבילי ארצינו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היפ הופ א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היפ הופ ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היפ הופ גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היפ הופ ה-ז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היפ הופ נבחרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-16

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - הסכסוך היהודי ערבי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - הרמב"ם - מוקדם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ביודנסה בוקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - טיולים בעקבות התנ"ך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - יוגה א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - יוגה ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ציור ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ציור ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - תורת הסוד-מוקדם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - אנגלית ב' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - אנגלית ד' ה'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - אנגלית לקטנטנים 5' 6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ביודנסה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 22-50

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ה. אתגרית 4.5 5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ה.אתגרית 3.5 - 4.5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ה.אתגרית 6' 7'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - היפ הופ 4'- 5'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - היפ הופ א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - היפ הופ ג' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - היפ הופ ה'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ספורט אתגרית 3.5 - 4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - התעמלות קרקע א' ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - התעמלות קרקע גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שולדאנס ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שולדאנס א' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שולדאנס גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - זומבה ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - יוגה גברים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 50-66

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - יוגה נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - כדורגל 4-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - כדורגל א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - כדורגל ג' ה'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - התעמלות קרקע ג' ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מדע באפיה א ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מדע באפיה ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מוכנות כיתה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מנהיגות באילוף

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שולדאנס ז' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 12-16

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מכשכשים עם כלבים א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מכשכשים עם כלבים ב'ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מכשכשים עם כלבים ה'ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ספורט אתגרית גיל 3-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ספורט אתגרית 5.5 - 7

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - רובוטיקה קבוצה ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - סייבר ה' ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - סייבר ה' ח'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - סייבר ט' י'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 16-17

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ספרדית מדוברת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - סקייטבורד א' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - סקייטבורד ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - עיסת נייר ב' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - עיסת נייר גן חובה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שחמט גן חובה - ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - עיצוב וחיטוב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס ילדים ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס חומרים ב ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס חומרים ד'ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס חומרים מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס ילדים ב' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - פסיפס מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ציור ג' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ציור גן חובה ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ציור ה' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-11

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ציור חומרים ה' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ציור חומריםגן חובה ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - קומיקס ג ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - קרב מגע ג' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - קרב מגע גן ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - רובוטיקה א' ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - רובוטיקה ג' ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ריקודי עם ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-65

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - שילוב אומנויות גן-ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - ריקודי שורות לטיניים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 15-18

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אומנות הנייר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אורח חיים בריא-בוקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אורח חיים בריא-ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אימון משולב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אתגרית מסלולים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ג'ימבו ספורט 3-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - דרמה מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-80

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - התעמלות נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-80

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - מסיבת תה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - סדנת חימר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - סלונים 10-14

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-14

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - סלונים 3.5-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - סלונים 6-9

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ספרות החוכמה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - עולם הביון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - עיתונות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - פורצלן קר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - צביעה באקריל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ציור אקדמי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - ג'אז פאנקי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - מחול יצירתי 3.5-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רימונים - אומנות הבלונים א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

רימונים - אומנות הבלונים ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רימונים - אומנות עם גלית א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רימונים - אומנות עם גלית ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רימונים - גודו פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-12

ימים ושעות פעילות:

רימונים - ג'ודו פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-12

ימים ושעות פעילות:

רימונים - חומרים לאומנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

רימונים - חומרים לחוג בלונים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

רימונים - חומרים סודות המטבח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

רימונים - סודות המטבח ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רימונים - סודות המטבח ד-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

רימונים - שחמט א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

רימונים - שחמט ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-10

ימים ושעות פעילות:

קלוב תעופה - חוג כבלים אחד העם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-55

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ- ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ- גן -א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ- ה ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

קלור - ריקודי עם נשים 2022-

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות- חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קפוארה גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-7

ימים ושעות פעילות:

אופקים - אירובי דאנס א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

אופקים - ג'מבורי לגיל הרך 2-3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 2-3

ימים ושעות פעילות:

אופקים - ג'מבורי לגיל הרך 3-4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

אופקים - היפ הופ אוראל א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

אופקים - היפ הופ אוראל ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

אופקים - התעמלות לגיל הזהב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 60-100

ימים ושעות פעילות:

אופקים - זומבה קידס א-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

אופקים - מוכנות לכיתה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-5

ימים ושעות פעילות:

אופקים - פיסול בעיסת נייר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

אופקים - תנועה לגיל הרך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - ג'אז לגיל הרך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-7

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - היפ הופ א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-10

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - היפ הופ ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - זומבה לגיל הרך 3-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-6

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - זומבה קידס א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-9

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - קפוארה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-9

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - קפוארה גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-7

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - לטינוס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 15-18

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - לטינוס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-99

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אימוני היט בוקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-80

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - אימוני היט ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-80

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - בית מדרש-הפרשה!

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - הביולוגיה של האנושות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - היטק וסייבר ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - התנ"ך ברוח המחקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - הערבים בישראל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ספרים רבותיי ספרים..

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - קרב מגע לנשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-80

ימים ושעות פעילות:

רימונים - פילאטיס בוקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ספורט אתגרית 4.5 - 5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מחשבים ותיכנות א' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מחשבים מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 66-80

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - תנועה וספורט 3-4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - הייטק וסייבר א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - הייטק וסייבר ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - מולטי ספורט 6-7

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - מולטי ספורט 8-9

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

קלור - אומנויות לחימה ה-ומע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-16

ימים ושעות פעילות:

קלור - אומנויות לחימה-ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-9

ימים ושעות פעילות:

קלור - אומנויות לחימה-גן-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

קלור - איור,קומיקס ויצירה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-12

ימים ושעות פעילות:

קלור - בלט-חובה-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ- ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-9

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ-גן-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

קלור - היפ הופ-ה ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-16

ימים ושעות פעילות:

קלור - עיצוב וחיטוב לנשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 40-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - קרמיקה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - קרמיקה חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - קרמיקה חומרים-ילדים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-15

ימים ושעות פעילות:

קלור - קרמיקה ילדים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-15

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות-חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-12

ימים ושעות פעילות:

רימונים - פלדנקרייז פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 25-65

ימים ושעות פעילות:

רימונים - קיד ספורט 3-4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

רימונים - קיד ספורט 4-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ריקודים לטינים ב' ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - ריקודים לטינים ד' ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - היפ הופ נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - המאלף הצעיר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - מחול מודרני

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - הגנה עצמית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - דרמה ומשחק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-15

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - כדור רגל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - המאלפת הצעירה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - שירת הבקשות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - יוצאים בשלישי-אומנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - העמלות קרקע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - קונדיטוריה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - סםורט נשים ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - ספורט נשים בוקר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - נגרות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - אדריכלים צעירים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - קונדיטוריה שכ' שמשון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-6

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - קורס קונדיטוריה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - אומנות ויצירה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - קומיקס וציור

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

מורשת ישראל - קפוארה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-14

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - אבוב/קלרינט -בוריס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - גיטרה - משה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - גיטרה בס -אלכס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - גיטרה -מיכאל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - חליל צד/חלילית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - חצוצרה -מרט

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - טרום כלי -לריסה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - טרומבון/בריטון/טובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - ילדודס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-11

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - כינור -דוד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - כינור -פולינה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - כלי הקשה-דניאל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - סקספון/קלרינט-רטוש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - פיתוח קול -טלי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 12-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - פיתוח קול -מאיה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 12-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - פסנתר - נטליה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - פסנתר -יוליה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - פסנתר -מרינה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - צילו -יעל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-18

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - צעירי חדרה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 12-15

ימים ושעות פעילות:

קונסרבטוריון - קרן יער/חצוצרה דמיטר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-18

ימים ושעות פעילות:

קלוב תעופה - טיסנים אחד העם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-60

ימים ושעות פעילות:

רעים - יוגה גברים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 36-65

ימים ושעות פעילות:

תחכמוני - כושר גופני גברים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-60

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - אומנות לחימה א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-9

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - אומנות לחימה גנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ גנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-6

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - היפ הופ נשים מתחילות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - כדורשת פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-18

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - כדורשת פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-18

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - כושר נשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - ספרדית מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-70

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - ציור ילדים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-8

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - ציור מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-60

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - תכשיטנות חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-10

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - תכשיטנות ילדים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-10

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - זומבה מבוגרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - פילאטיס פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - שחמט 11-13

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 11-13

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - שחמט 5-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - שחמט 7-10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-10

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - הייטק וסייבר ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

קלור - קבוצת תנועה לנשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

רימונים - פילאטיס ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-80

ימים ושעות פעילות:

אקו פנאי - היפ הופ א-ג 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-10

ימים ושעות פעילות:

בית הראשונים - ג'ודו גילאי 6 ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-12

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ליווי התפתחותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-1

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ליווי התפתחותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-1

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ליווי התפתחותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-1

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ליווי התפתחותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-1

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - רדיו, תקשורת ומדיה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-12

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות-א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

קלור - תכשיטנות-ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - חכמת הלב 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - זומבה 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - רדיו, תקשורת ומדיה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 12-16

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - שחמט יום רביעי 14:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - שחמט יום שני 14:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - תקשורת יום ג' 14:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - היפ הופ ג -ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - היפ הופ ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-12

ימים ושעות פעילות:

קלוב תעופה - טיסנאות ד-ו חדש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-60

ימים ושעות פעילות:

קלור - איור, קומיקס-חומרים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - מחשבים ותיכנות ד' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ביודנסה ערב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - המיעוטים הסונים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - המיעוטים השיעים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - חיטוב ועיצוב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - פילאטיס פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-120

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - קולנועטרון א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

רעים חוגים - קולנועטרון א' ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - צ'יקונג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 60-120

ימים ושעות פעילות:

אופקים - כדורגל ילדים 17:15

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

אופקים - כדורגל ילדים 18:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-7

ימים ושעות פעילות:

אופקים - פיסול בעיסת נייר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - קולנועטרון ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב בנות א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב בנות ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב בנות ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הליכות שרה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הליכות שרה ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - הליכות שרה ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - המשחק ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צליל ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ת"ת נר שמואל בנים א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ת"ת נר שמואל בנים ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - ת"ת נר שמואל בנים ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני א עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני א עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ב עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ב עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ג עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ג עד 16:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-9

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - הייטק וסייבר א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-8

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - חכמת הלב 14:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - קיפול בלונים ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - קיפול בלונים ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-10

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - ריקוד ותנועה 2-3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 2-3

ימים ושעות פעילות:

בית אליעזר - תקשורת יום ג' 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 8-11

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אגוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אודם(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אורן+צאלון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אחד העם א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אחד העם ב1+ב3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אחד העם ג1+ג3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אחד העם ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון א1+א2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון א2+א4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ב'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ג'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילן רמון ג'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אילנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אלון+אשל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אסיף+אמירים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אפיק+פלג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אקליפטוס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארגמן+ארבל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב א'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ב'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ארלוזורוב ג'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אשכולית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - אתרוג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ברקת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - גליל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - דובדבן+סביון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - דמוקרטי כיתה ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - דמוקרטי כיתות א'-ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - דמוקרטי-גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - דקל+ארז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - הגורן א1+א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - הגורן א4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - הגורן ב1+ב2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - הגורן ב2+ב3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - הגורן ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - זית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - זמיר+פשוש

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - חוגלה+תדהר+הדס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - חושן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - חצב+חבצלת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - חרצית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - טופז+מירון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - טורקיז(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - יעלים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - כרמים+לבונה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל) ג'-אורטל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל)א'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל)א'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל)א'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל)ב'-לילך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - לב(המכיל)ב'-עליזה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מדעי+רקפת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מור חינוך מיוחד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מוריה א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מוריה ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מוריה ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מוריה ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מוריה ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - מורן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - משחק א1+א2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - משחק א2+א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - משחק ב1+ב3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - משחק ב2+ב3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - משחק ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - נוגה חינוך מיוחד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון - נורית+לוטם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ניצנים ג'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - סער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ספיר(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ענבר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - פטל+שקמה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - פעמונית+נרקיס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - ציפורי+ברקן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל א1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל א2+א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צליל ג'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים א1+א4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים א2+א3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ב'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ב'5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - צפרירים ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קידרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קינמון חינוך מיוחד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קפלן א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קפלן ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קפלן ב'4

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קפלן ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - קשת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - רותם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - רימון אמ"י+גפן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שומרון+דולב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שושן+לילך

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שחק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שיבולים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שיזפון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שלדג+חסידה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שניר(מכיל)

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - שרקרק+דרור

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תאנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ב'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ב'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ב'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 6-7

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ג'1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ג'2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תחכמוני ג'3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תמנע+צאלים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 4-5

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תמר+תות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צהרון - תפוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-4

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - -התעמלות קרקע א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - התעמלות קרקע ב+ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-8

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - התעמלות קרקע גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 5-6

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - התעמלות קרקע ד'ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 9-12

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - טניס שולחן 2 בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 10-13

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - טניס שולחן פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 7-12

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - פילאטיס פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-65

ימים ושעות פעילות:

צפרירים - פילאטיס פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-65

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אגוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אדר עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אודם-מכיל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אורה עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אורן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אורן עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - איילון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - איילון עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אילנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אלון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אמ"י רימון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אמונה עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אסיף

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אפיק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אקליפטוס

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ארגמן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ארז עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אשכולית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - אתרוג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ביטחון עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ברקת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - גאולה עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - גליל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - גליל עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - דובדבן עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - דמוקרטי-גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - דמוקרטי-גן עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - דקל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - התעלות עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - זית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - זמיר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - זמיר עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חוגלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חוחית עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חושן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חושן עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חצב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - חרצית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - טופז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - טופז עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - טורקיז-מכיל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - יסמין עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - יעלים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - כרמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - לוטם עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - מדעי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - מדעי עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - מור חנ"מ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - מורן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - מרגנית עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - נוגה חנ"מ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - נורית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - סלעית עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - סער

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ספיר-מכיל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ענבר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - ענבר עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - פטל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - פטל עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - פנימיות עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - פעמונית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - צאלים עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - קידרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - קינמון חנ"מ

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - קשת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - רותם

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שובו עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שומרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שושן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שחק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שיבולים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שיזפון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שיזפון עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שירן עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שלדג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שניר-מכיל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שקמה עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - שרקרק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תאנה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תדהר עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תהילה עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תמנע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תמר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תמר עד 13:00

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 3-5

ימים ושעות פעילות:

קייטנת חנוכה גנים - תפוז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קלור - חלי ממן-קבוצת תמיכה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 18-80

ימים ושעות פעילות:

קלור - לגדול יחד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-3

ימים ושעות פעילות:

קלור - ריקודי עם לנשים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 30-80

ימים ושעות פעילות:

רימונים - יוגה נשית

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות:

רימונים - פלדנקרייז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 20-60

ימים ושעות פעילות: