"פנאי העיר חדרה" הוקמה בשנת 2000 ואנחנו העמותה העירונית האחראית על הובלת התרבות והחינוך החברתי- קהילתי בעירנו חדרה. למעשה, פנאי העיר הינה הזרוע הביצועית של העירייה בתחומי הפנאי, התרבות, החינוך החברתי- קהילתי (החינוך הבלתי פורמלי של פעם..) והספורט.

החזון שלנו הוא ליצור ולטפח קהילה ערכית בעירנו חדרה, באמצעות הובלת התרבות, והחינוך החברתי- קהילתי בעירנו.

ערכי הליבה הארגוניים, השזורים בכל פעילות ועשייה שלנו, הינם שותפות, חדשנות, יצירתיות ומצוינות.