חיפוש באתר

הודעה בדבר החזרי שכר לימוד בצהרונים רטרואקטיבית לשנת הלימודים תש"פ

לוגו משרד העבודה והרווחה

                        אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

 

25 נובמבר, 2019
כ"ז חשון, תש"פ

 

לכבוד,
הארגונים המפעילים צהרונים
באמצעות דוא"ל

 

שלום רב,

 

הנדון: הודעה בדבר החזרי שכר לימוד בצהרונים רטרואקטיבית לשנת הלימודים תש"פ

 

להלן הנחיות בדבר החזר רטרואקטיבי של שכר הלימוד בצהרונים לשנת הלימודים תש"פ:

 

1. בקשות להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום 31/12/2019 כולל, תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים, וסכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים מתחילת שנת הלימודים (או מתאריך כניסת הילד לצהרון, המאוחר מבניהם).

 

2. עבור בקשות שיוגשו מיום 1/1/2020 ואילך סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד (או תאריך כניסת הילד לצהרון, המאוחר מבניהם).

 

מחובתכם ליידע את ההורים בדבר הודעה זו ולתלותה על לוח המודעות שבצהרון.

 

בברכה,
אמיר מדינה
מנהל אגף בכיר מעונות יום
ומשפחתונים לגיל הרך

 

צרו קשר:
  • פנאי העיר חדרה
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118806
  • פקס: 04-8525191
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat