הנחיות למנהל התנדבות

מנהל/ת יקר/הלפני כל יציאה לפעולת התנדבות יש לוודא ולעקוב אחר ההנחיות להפעלת המתנדבים שבאחריותך.לנוחיותך, ריכזנו את ההנחיות העיקריות. ניתן לקרוא את הקובץ המלא המצורף1. וידאתי כי הפעילות ההתנדבותית מותרת בהתאם להוראות העדכניות של משרד הבריאות ותקנות הגבלת הפעילות ואין אפשרות לבצעה באופן מקוון/טלפוני או באמצעים דיגיטליים אחרים.

2. ווידאתי כי המתנדב מילא באתר פנאי העיר "הצהרת מתנדב לפני יציאה להתנדבות"

3. הנחיתי את המתנדב כי ככל שהדבר ניתן ההתנדבות תיעשה באוויר הפתוח.

4. הנחיתי את המתנדב לצמצם ככל הניתן את מספר המוטבים אליהם הוא נחשף במהלך התנדבותו.

5. הנחיתי את המתנדב לתעד כל פגישה עם מוטב או מתנדב אחר שמשכה עלה על 15 דקות. ניתן גם על בסיס תכתובות דיגיטליות (ווטס אפ, מייל, סמס וכו')

6. הנחיתי את המתנדב להשתדל לצמצם הגעה להתנדבות בתחבורה ציבורית ולצמצם ככל הניתן ביצוע נסיעות משותפות של אנשים שלא ממשפחה/ בית גרעינית

7. הנחיתי את המתנדב לעטות מסיכה במשך כל ההתנדבות, לשמור על מרחק 2 מטרים לפחות מהמוטב ולשמור על היגיינה מתאימה.

8. ווידאתי כי לא מופעלים בני נוער כמתנדבים מתחת לגיל 14, למעט בהתנדבות עם הוריהם.

 

לקריאת ההנחיות המלאות באתר משרד הבריאות