נוהל תשלום במזומן:

כאשר לקוחות מבקשים לשלם במזומן לצהרוני פנאי העיר יש לפעול ע"פ הנוהל הבא:

א. לשקף כי אמצעי התשלום לשירותי פנאי העיר הינם כרטיס אשראי או צ'ק. רק במקרים חריגים מאושר תשלום מזומן לשירותים השונים.

ב. באם נציגת השירות מזהה כי מדובר במקרה חריג- יש לבקש ולקבל אישור כתוב ממנהלת הכספים.

ג. יש להסביר ללקוחות כי עליהם לשלם תשלום אחד לחודש הנוכחי, ובנוסף יש לשלם תשלום שני בעבור חודש הפעילות האחרון.

יש להסביר ללקוחות כי החל מהחודש השני להשתתפות הילד בפעילות, עליהם להתחייב ולשלם עד ה 5 לכל חודש את התשלום בעבור אותו חודש.

במידה ולא יעמדו בתנאי תשלום הנ"ל, זה יהווה הודעת ביטול, והילד יהיה מנוע מלהשתתף בפעילות החל מהחודש הקלנדרי העוקב לאי התשלום.

ד. חובה להחתים את הלקוחות על "הצהרה והתחייבות הורים המבקשים לשלם במזומן"- למעבר לקישור | לחצו כאן

ה. לאחר תשלום, הנציגה במוקד השירות תנפיק ללקוח קבלה על התשלום הראשון בעבור החודש הנוכחי. הכסף ישמר בכספת המוקד ויופקד ע"פ נוהל ההפקדות בעמותה. באחריות נציגת השירות.

ו. לאחר תשלום, מנהלת חשבונות בעמותה תנפיק קבלה ידנית על התשלום השני בעבור חודש הפעילות האחרון. הכסף ישמר בכספת הנהלת חשבונות ויופקד ע"פ נוהל ההפקדות בעמותה. באחריות מנהלת החשבונות.