פרויקט משפחה שומרת נחל

תחום משפחות צעירות בפרויקט סופר ייחודי- בשיתוף רשות ניקוז הנחלים וחברת צעד ירוק, מתקיים פרויקט שימור נחל חדרה ויובליו. שלושה מפגשי משפחות (הורים וילדים- סבים ונכדים- קטנים וגדולים) שיתקיימו בטבע המקומי בנחל חדרה (בית אליעזר), וביובליו במעלה האגן- נחל חביבה ונחל עירון.

הפרויקט הינו חלק ממהלך רחב לקידום מעורבות התושבים המקומיים לשימור וניטור מגוון המינים בנחל חדרה.

המפגש הראשון התקיים בנחל עירון -יובל של נחל חדרה. והמפגש השני התקיים בנחל חביבה. הרפתקה ירוקה וקסומה!