מלגות לימודים

מלגות ארציות

יעוץ פרטני בעזרה לאיתור מלגות להשכלה גבוהה וכן להכשרות מקצועיות לצפיה בקובץ מלגות (מצורף)


מלגות עירוניות

מלגות הניתנות לתושבי חדרה בלבד במימון העיריה וכן שותפים בעיר ומחוץ לה:

• מלגת עיר עם אנרגיה- מלגת עירייה שתפתח זו השנה השלישית (מועד פתיחה משוער: אפריל).
• מלגת בוחרים מחר (מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס והסוכנות היהודית) – מועד משעור לפתיחה יוני.
• מלגת קרן שנקר ונייר חדרה – מועד משוער לפתיחה פברואר 2017.
• מלגת מצפן להכשרה מקצועית (לברור במרכז צעירים לגבי פתיחה מחודשת).