27.06.2024

יום חמישי | 18:30

קמפוס משוחררים: סדנת קבלת החלטות

מרכז צעירים חדרה, הנשיא 15

11.07.2024

יום חמישי | 18:30

18.07.2024

יום חמישי | 19:00

01.08.2024

יום חמישי | 18:00