טופס ביטול השתתפות חוג/קייטנות/פעוטון/בצהרוני הרצף החינוכי

הנחיות למילוי הטופס:

 

 

שנת הפעילות לביטול:
שם מלא
סוג הפעילות המבוקשת לביטול
אם בחרתם קייטנה, אנא סמנו:
אם בחרת חוג,יש לסמן את מרכז הפנאי בו הוא מתקיים
חתמו כאן

התקנון

במידה ומדובר בביטול רישום ילד/ה להורים גרושים/ פרודים וכיוצ"ב- הריני מצהיר כי ביטול הרישום לפעילות הינו על דעתו ובהסכמתו של ההורה השני של הילד.
ככל שאין הסכמה- באחריות ההורים לפנות למוקד השירות לתושב 04-9118806 להמשך טיפול בביטול.

*  ידוע לי כי ככל שביטול השתתפות צהרון תשפ"ד נעשה לאחר 01.06.2023, לא יוחזרו לי דמי הרישום ששולמו בעבור השתתפות בני/בתי בצהרון.

* ידוע לי ככל שביטול השתתפות קייטנה נעשה לאחר פחות מ-5 ימים ממועד פתיחת הקייטנה לא יוחזר התשלום בעבור השתתפות בני/בתי בקייטנה.

* עבור ביטול רישום לחוג/ צהרון הגבייה תהיה עד לסוף אותו חודש בו התקבל טופס הביטול.

* החל מתאריך 30.4.2024 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בצהרון/חוג/פעוטון, וההורים יחויבו בתשלום

עד סוף שנת הלימודים.

* ידוע לי כי ביטול ההשתתפות של בני/בתי בפעוטון, ייכנס לתוקף חודש ימים לאחר התאריך בו תתקבל הודעת הביטול, על גבי טופס הביטול הנ"ל, במוקד השירות לתושב של העמותה (מס' טלפון מוקד השירות לתושב: 04-9118806, או דואר אלקטרוני pnay@pany.org.il) וכי אהיה מחוייב בתשלום מלא של חודש ממועד קליטת הודעת הביטול במוקד השירות לתושב של העמותה.
ידוע לי כי מחובתי לוודא שבקשת הביטול נקלטה בעמותה.

ידוע לי כי עם ביטול רישום בני/בתי לצהרון/קייטנה מקומו לא יישמר ורישום מאוחר ומחודש של הילד הינו רק על בסיס מקום פנוי.

ידוע לי כי רישום מחדש כפוף למילוי טפסי הצטרפות ותשלום דמי רישום.אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הנתונים שנמסרו נכונים


סמנו V ליד "אני לא רובוט"