טופס הצהרת ימי מחלה

חתמו כאן

התקנון

עובד רשאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה על סמך הצהרתו וללא אישור רפואי (להלן- "ימי הצהרה").

היעדרות מסוג זה תחשב כיום מחלה בהצהרה. הצהרה זו כאמור תימסר למחלקת משאבי אנוש.

הנחיות לניצול ימי ההצהרה:

· במסגרת מכסת ימי המחלה, עובד רשאי להיעדר עד 4 ימים בשנת עבודה, ללא הצורך בהצגת אישור רפואי. ההיעדרות תקוזז ממכסת ימי המחלה הצבורה.

· יש לנצל בכל פעם 2 ימים רצופים ולא ניתן לנצל את 4 ימי ההצהרה ברצף. לדוגמא הצהרה ראשונה בימים רביעי וחמישי והצהרה שניה בימים ראשון ושני בשבוע שלאחריו.

· בכל תחילת שנה, תתאפס יתרת ימי ההצהרה

· עובד לא יוכל לנצל את ימי ההצהרה בזמן חופשה כלומר בעת שהות בבית מלון, טיול, בית הארחה וכיו"ב בין אם זה בארץ או בחו"ל.

· חישוב התשלום בגין ימים אלה זהה לחישוב התמורה לימי המחלה.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"