חיפוש באתר

טפסים

טופס פרטי ספק למס"ב -

הנחיות למילוי הטופס:

ספק יקר,

במסגרת מהלך לשיפור השירות "פנאי העיר חדרה" עוברת לבצע תשלומי ספקים 

באמצעות מערכת סליקה בנקאית מס"ב

על מנת שנוכל לבצע העברות כספים ישירות לחשבונכם נא למלא את הפרטים הדרושים מטה.

שימו לב!

כי את הטופס יש להחתים בחתימת מורשה חתימה+חותמת 

ולצרף אישור ניהול חשבון מהבנק או צילום שיק (להעביר קבצים אלה למייל: tali-s@pnay.org.il לידי טלי)

את הטופס החתום יש להחזיר לפקס 1534-9118825או לכתובת מייל   tali-s@pnay.org.il לידי טלי

סעיפי חובה:

(כפי שמופיע על גבי החשבונית )
אישור ניהול חשבון מהבנק או צילום שיק:
חובה להוסיף קובץ!
קובץ מוגבל עד 2mb
חתמו כאן

התקנון

 

  1. אנו מתחייבים להודיע לפנאי העיר חדרה על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק לרבות שינוי בבעלי החשבון,

כאשר מוסכם בזאת כי ככל שלא נודיע לפנאי העיר חדרה על שינוי כזה באופן מידי, פנאי העיר חדרה תמשיך לשלם לחשבון הבנק ואין לנו, ולא תהינה כל טענות כנגד פנאי העיר חדרה בגין התשלום .

  1. אנו מתחייבים בזאת בהוראה בלתי חוזרת להחזיר לפנאי העיר חדרה באופן מידי כל סכום ששולם בטעות או שולם שלא כדין.

  2. ידוע לנו שזכותה של פנאי העיר חדרה להעביר כספים בכל אמצעי תשלום אחר , לרבות המחאות בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.

יש לצרף אישור ניהול חשבון בנקאי או צילום המחאה.   

 

 


צרו קשר:
  • פנאי העיר חדרה
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118806
  • פקס: 04-8525191
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות