טופס דיווח על תאונה/ אירוע

מין נפגע
(עיר, רחוב, מספר בית)
מקום האירוע
(לדוגמא "מרכז פנאי שדמה", "צהרון שדמה" וכו'
(עיר, רחוב, מספר בית)
גורם מנגנון ההיפגעות
(בתיאור יש לפרט את מאפייני ההיפגעות כולל קיום או אי קיום אמצעי בטיחות)
תוצאות הפגיעה- חלילה
תמונות נזק גוף ו/או רכוש:
קובץ מוגבל עד 2mb
טיפול רפואי
גורם ההיפגעות
מנהל/ נציג פנאי העיר
מנהל/ נציג פנאי העיר
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"