תאריך פרסום שם המכרז מועד אחרון להגשת מועמדות פרטים נוספים