קייטנה מועדים רישום
- אביב01/07/24-21/07/24
סגור
- אגוז01/07/24-21/07/24
סגור
- אגוז סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- אדר01/07/24-21/07/24
סגור
- אודם01/07/24-21/07/24
סגור
- אודם סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- אורן01/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם א101/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם א301/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם ב101/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם ב301/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם ג101/07/24-21/07/24
סגור
- אחד העם ג301/07/24-21/07/24
סגור
- אילון01/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון א101/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון א201/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון א301/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון א401/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ב101/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ב201/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ב301/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ב401/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ג101/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ג201/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ג301/07/24-21/07/24
סגור
- אילן רמון ג401/07/24-21/07/24
סגור
- אילנות01/07/24-21/07/24
סגור
- אלון01/07/24-21/07/24
סגור
- אלון סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- אלמוג01/07/24-21/07/24
סגור
- אמירים01/07/24-21/07/24
סגור
- אסיף01/07/24-21/07/24
סגור
- אפיק01/07/24-21/07/24
סגור
- אקליפטוס01/07/24-21/07/24
סגור
- ארבל01/07/24-21/07/24
סגור
- ארגמן01/07/24-21/07/24
סגור
- ארז01/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב א101/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב א201/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב א301/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ב101/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ב201/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ב301/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ב4 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ג101/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ג201/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ג301/07/24-21/07/24
סגור
- ארלוזורוב ג4 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- אשכולית01/07/24-21/07/24
סגור
- אשל01/07/24-21/07/24
סגור
- אתרוג01/07/24-21/07/24
סגור
- במבי01/07/24-21/07/24
סגור
- ברקן01/07/24-21/07/24
סגור
- ברקת01/07/24-21/07/24
סגור
- ברקת סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- בשמת01/07/24-21/07/24
סגור
- גולן01/07/24-21/07/24
סגור
- גלבוע01/07/24-21/07/24
סגור
- גליל01/07/24-21/07/24
סגור
- גליל סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- גפן01/07/24-21/07/24
סגור
- דובדבן01/07/24-21/07/24
סגור
- דורון01/07/24-21/07/24
סגור
- דמוקרטי01/07/24-21/07/24
סגור
- דמוקרטי א01/07/24-21/07/24
סגור
- דמוקרטי ב01/07/24-21/07/24
סגור
- דמוקרטי ג101/07/24-21/07/24
סגור
- דמוקרטי ג201/07/24-21/07/24
סגור
- דפנה01/07/24-21/07/24
סגור
- דקל01/07/24-21/07/24
סגור
- דרור01/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן א101/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן א201/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן א301/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ב101/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ב2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ב301/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ב401/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ג101/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ג201/07/24-21/07/24
סגור
- הגורן ג301/07/24-21/07/24
סגור
- הדס01/07/24-21/07/24
סגור
- זויתן01/07/24-21/07/24
סגור
- זית01/07/24-21/07/24
סגור
- זמיר01/07/24-21/07/24
סגור
- חבצלת01/07/24-21/07/24
סגור
- חוגלה01/07/24-21/07/24
סגור
- חוחית01/07/24-21/07/24
סגור
- חושן01/07/24-21/07/24
סגור
- חסידה01/07/24-21/07/24
סגור
- חצב01/07/24-21/07/24
סגור
- חצב סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- חרמון01/07/24-21/07/24
סגור
- חרצית01/07/24-21/07/24
סגור
- חרצית סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- טופז01/07/24-21/07/24
סגור
- טורקיז01/07/24-21/07/24
סגור
- יובל01/07/24-21/07/24
סגור
- יסמין01/07/24-21/07/24
סגור
- יעלים01/07/24-21/07/24
סגור
- יעלים סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- יקינטון01/07/24-21/07/24
סגור
- ירדן01/07/24-21/07/24
סגור
- כנרת01/07/24-21/07/24
סגור
- כרכום(תמוז)01/07/24-21/07/24
סגור
- כרמים01/07/24-21/07/24
סגור
- כרמים סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- לב המכיל א101/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל א201/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל א301/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ב101/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ב201/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ב301/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ג101/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ג201/07/24-21/07/24
סגור
- לב המכיל ג301/07/24-21/07/24
סגור
- לבונה01/07/24-21/07/24
סגור
- לוטם01/07/24-21/07/24
סגור
- לוטם סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- לילך01/07/24-21/07/24
סגור
- מדעי01/07/24-21/07/24
סגור
- מדעים ויהדות א1 עד1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעים ויהדות א2 עד1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ב1 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ב2 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ב3 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ג1 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ג2 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מדעיםויהדות ג3 עד 1601/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה א101/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה א2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה א301/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ב101/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ב2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ב3 01/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ג1 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ג201/07/24-21/07/24
סגור
- מוריה ג301/07/24-21/07/24
סגור
- מורן01/07/24-21/07/24
סגור
- מורן סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- מירון01/07/24-21/07/24
סגור
- משחק א101/07/24-21/07/24
סגור
- משחק א201/07/24-21/07/24
סגור
- משחק א301/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ב101/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ב201/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ב301/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ג101/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ג201/07/24-21/07/24
סגור
- משחק ג301/07/24-21/07/24
סגור
- נורית01/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים א101/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים א201/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים א3 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ב101/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ב201/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ב3 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ג101/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ג201/07/24-21/07/24
סגור
- ניצנים ג301/07/24-21/07/24
סגור
- נירית01/07/24-21/07/24
סגור
- נרקיס01/07/24-21/07/24
סגור
- סביון01/07/24-21/07/24
סגור
- סיתונית01/07/24-21/07/24
סגור
- סער01/07/24-21/07/24
סגור
- ספיר01/07/24-21/07/24
סגור
- ענבר01/07/24-21/07/24
סגור
- עפרוני01/07/24-21/07/24
סגור
- פטל01/07/24-21/07/24
סגור
- פלג01/07/24-21/07/24
סגור
- פלג סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- פעמונית01/07/24-21/07/24
סגור
- פשוש01/07/24-21/07/24
סגור
- צאלון01/07/24-21/07/24
סגור
- צאלים01/07/24-21/07/24
סגור
- צאלים סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- צבעוני01/07/24-21/07/24
סגור
- צבר01/07/24-21/07/24
סגור
- ציפורי01/07/24-21/07/24
סגור
- ציפורי סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- צליל א101/07/24-21/07/24
סגור
- צליל א201/07/24-21/07/24
סגור
- צליל א301/07/24-21/07/24
סגור
- צליל א4 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ב101/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ב201/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ב301/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ג101/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ג201/07/24-21/07/24
סגור
- צליל ג301/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים א101/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים א201/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים א301/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים א401/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ב101/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ב201/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ב301/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ב401/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ג101/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ג201/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ג301/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ג401/07/24-21/07/24
סגור
- צפרירים ג5 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- קדרון01/07/24-21/07/24
סגור
- קידרון סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- קייטנה כיתות א-ג22/07/24-01/08/24
סגור
- קייטנה כיתות ד-ו07/07/24-18/07/24
סגור
- קייטנטו א-ג22/07/24-01/08/24
סגור
- קייטנת בית ראשונים07/07/24-18/07/24
סגור
- קייטנת מים ופופקורן01/07/24-18/07/24
סגור
- קייטנת רימונים22/07/24-01/08/24
סגור
- קייצת ד-ו02/07/24-31/07/24
סגור
- קפלן א101/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן א2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן א301/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן א401/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ב101/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ב2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ב301/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ב401/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ג101/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ג2 חנ"מ01/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ג301/07/24-21/07/24
סגור
- קפלן ג401/07/24-21/07/24
סגור
- קשת01/07/24-21/07/24
סגור
- קשת סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- רותם01/07/24-21/07/24
סגור
- רותם סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- רימון אמ"י01/07/24-21/07/24
סגור
- רעות01/07/24-21/07/24
סגור
- רקפת01/07/24-21/07/24
סגור
- שומרון01/07/24-21/07/24
סגור
- שומרון סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- שושן01/07/24-21/07/24
סגור
- שחק01/07/24-21/07/24
סגור
- שחק סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- שיבולים01/07/24-21/07/24
סגור
- שיזף01/07/24-21/07/24
סגור
- שיזפון01/07/24-21/07/24
סגור
- שיטה01/07/24-21/07/24
סגור
- שלדג01/07/24-21/07/24
סגור
- שניר01/07/24-21/07/24
סגור
- שניר סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- שקמה01/07/24-21/07/24
סגור
- שקמה סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- שרקרק01/07/24-21/07/24
סגור
- שרקרק סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- ת"לי סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- תאנה01/07/24-21/07/24
סגור
- תבור01/07/24-21/07/24
סגור
- תדהר01/07/24-21/07/24
סגור
- תדהר סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- תות01/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני א101/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני א201/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני א301/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני ב101/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני ב201/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני ג101/07/24-21/07/24
סגור
- תחכמוני ג201/07/24-21/07/24
סגור
- תמנע01/07/24-21/07/24
סגור
- תמר01/07/24-21/07/24
סגור
- תמר סבב ב22/07/24-08/08/24
סגור
- תפוז01/07/24-21/07/24
סגור
- תשרי(סיני)01/07/24-21/07/24
סגור
-כסליו(סלעית)01/07/24-21/07/24
סגור
-נבטים01/07/24-21/07/24
סגור
-ניסן01/07/24-21/07/24
סגור
-סיון01/07/24-21/07/24
סגור
-עינב01/07/24-21/07/24
סגור
-שבט(מרגנית)01/07/24-21/07/24
סגור