קייטנה מועדים רישום כתובת
- אגוז
03/07/22
21/07/22
סגורחטיבת הנחל 13
- אדר
03/07/22
21/07/22
סגורמשמר הגבול 1
- אודם
03/07/22
21/07/22
סגורנתיבות 7
- אחד העם א'
03/07/22
21/07/22
סגורהרצל 12
- אחד העם ב'
03/07/22
21/07/22
סגורהרצל 12
- אחד העם ג'
03/07/22
21/07/22
סגורהרצל 12
- אילון
03/07/22
21/07/22
סגורשניר 6
- אילן רמון א'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק רבין 56
- אילן רמון ב'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק רבין 56
- אילן רמון ג'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק רבין 56
- אילנות
03/07/22
21/07/22
סגורהאפרסמון 1
- אמ"י רימון
03/07/22
21/07/22
סגורזלמן שז"ר 5
- אסיף
03/07/22
21/07/22
סגורהאפרסמון 1
- אפיק
03/07/22
21/07/22
סגורחורשת טל 12
- אקליפטוס
03/07/22
21/07/22
סגורחנה סנש 4
- ארבל
03/07/22
21/07/22
סגורשדרות אלכסנדר 10
- ארגמן עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורשדרות אלכסנדר 10
- ארלוזורוב א'
03/07/22
21/07/22
סגורהגיבורים 114
- ארלוזורוב ב'
03/07/22
21/07/22
סגורהגיבורים 114
- ארלוזורוב ג'
03/07/22
21/07/22
סגורהגיבורים 114
- אשכולית
03/07/22
21/07/22
סגורחטיבת הנחל 13
- אשל
03/07/22
21/07/22
סגורעין גב 2
- ברקת
03/07/22
21/07/22
סגוראפירה 7
- גליל
03/07/22
21/07/22
סגורחנה סנש 2
- דובדבן עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורפינסקר 7
- דולב
03/07/22
21/07/22
סגורחנה סנש 4
- דמוקרטי א' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגור
- דמוקרטי ב' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגור
- דמוקרטי ג' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגור
- דמוקרטי ירוק עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורחורשת ברנדס
- דמוקרטי כתום עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורחורשת ברנדס
- דקל
03/07/22
21/07/22
סגורשדרות הרצל 6
- דרור עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורההגנה 25
- הגורן א'
03/07/22
21/07/22
סגורזלמן שז"ר 8
- הגורן ב'
03/07/22
21/07/22
סגורזלמן שז"ר 8
- הגורן ג'
03/07/22
21/07/22
סגורזלמר שז"ר 8
- הדס
03/07/22
21/07/22
סגורהשקמה 40
- המשחק א'
03/07/22
21/07/22
סגורמשמר הגבול 29
- המשחק ב'
03/07/22
21/07/22
סגורמשמר הגבול 29
- המשחק ג'
03/07/22
21/07/22
סגורמשמר הגבול 29
- זית
03/07/22
21/07/22
סגורשדרות הרצל-גלוזאל
- חצב
03/07/22
21/07/22
סגורששת הימים 20
- חרצית
03/07/22
21/07/22
סגורחטיבת הנחל 13
- טופז עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוראופירה 7
- טורקיז
03/07/22
21/07/22
סגורנתיבות 7
- יובל עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוריובל 8
- יעלים
03/07/22
21/07/22
סגורשניר 10
- כרכום עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוריערה 9
- כרמים
03/07/22
21/07/22
סגורהשיטה 26
- לב המכיל א'
03/07/22
21/07/22
סגורארלוזורוב 30
- לב המכיל ב'
03/07/22
21/07/22
סגורארלוזורוב 30
- לב המכיל ג'
03/07/22
21/07/22
סגורארלוזורוב 30
- לבונה עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהשיטה 26
- לוטם
03/07/22
21/07/22
סגורנחל פרת 2
- לילך
03/07/22
21/07/22
סגורפיק"א 3
- מוריה א' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורעולי הגרדום 1
- מוריה ב' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורעולי הגרדום 1
- מוריה ג' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורעולי הגרדום 1
- מורן
03/07/22
21/07/22
סגורשניר 6
- מרגנית עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורלבוצקין 53
- נורית
03/07/22
21/07/22
סגורנחל פרת 2
- ניסן
03/07/22
21/07/22
סגורמשמר הגבול 1
- ניצנים א' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהכנסת 2
- ניצנים ב' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהכנסת 2
- ניצנים ג' עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהכנסת 2
- נרקיס עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק עפגין 7
- סיני
03/07/22
21/07/22
סגורחרמון
- סלעית עד 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוררח' חיפה פינת הגושרים
- סער
03/07/22
21/07/22
סגורחרמון
- ספיר
03/07/22
21/07/22
סגורנחל פרת 2
- ענבר
03/07/22
21/07/22
סגורנחל פרת 2
- עפרוני עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהצבעוני 17 פינת הצפצפה
- פטל עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגוראהרונוביץ 18
- פלג
03/07/22
21/07/22
סגורחורשת טל 12
- פעמונית
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק עפגין 7
- פשוש עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורשקצר 22
- צאלון עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורשמואלזון
- צאלים
03/07/22
21/07/22
סגורלכיש 15
- צבעוני
03/07/22
21/07/22
סגוראצ"ל
- צבר עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורעליית הנוער 19
- צליל א'
03/07/22
21/07/22
סגורהשקמה 15
- צליל ב'
03/07/22
21/07/22
סגורהשקמה 15
- צליל ג'
03/07/22
21/07/22
סגורהשקמה 15
- צפרירים א'
03/07/22
21/07/22
סגורהאלון 28
- צפרירים ב'
03/07/22
21/07/22
סגורהאלון 28
- צפרירים ג'
03/07/22
21/07/22
סגורהאלון 28
- קידרון
03/07/22
21/07/22
סגורשניר 6
- קפלן א'
03/07/22
21/07/22
סגוריגאל 39
- קפלן ב'
03/07/22
21/07/22
סגוריגאל 39
- קפלן ג'
03/07/22
21/07/22
סגוריגאל 39
- קשת
03/07/22
21/07/22
סגורשניר 10
- רותם עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורזבוטינסקי 5
- רקפת
03/07/22
21/07/22
סגורטרומפלדור
- שומרון
03/07/22
21/07/22
סגורחנה סנש 2
- שושן עד 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורפיק"א 3
- שיבולים
03/07/22
21/07/22
סגורהאפרסמון 1
- שלדג
03/07/22
21/07/22
סגורההגנה 25
- שניר
03/07/22
21/07/22
סגורנחל פרת 2
- שקמה
03/07/22
21/07/22
סגוראהרונוביץ' 1
- שרקרק
03/07/22
21/07/22
סגורההגנה 25
- תאנה
03/07/22
21/07/22
סגורהלל יפה 10
- תבור עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהפלג 12
- תדהר עד 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהשקמה 40
- תות עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורההסתדרות
- תחכמוני א'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק עפגין 5
- תחכמוני ב'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק עפגין 5
- תחכמוני ג'
03/07/22
21/07/22
סגוריצחק עפגין 5
- תיקון חשבון
03/07/22
21/07/22
סגורשדרות הרצל-גלוזאל
- תמנע עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורלכיש
- תפוז
03/07/22
21/07/22
סגורחטיבת הנחל 13
-בשמת עד 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורהנבל 8
-דפנה עד השעה 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורברמן 1
-כנרת עד 13:00
03/07/22
21/07/22
סגורסגל 11
-שקד
03/07/22
21/07/22
סגוראהרונוביץ 18
אביב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אביב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אגוז
07/04/22
13/04/22
סגורחטיבת הנחל 13
אגוז עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אגוז עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אדר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אדר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אדר7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורמשמר הגבול 1
אודם עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אודם עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אודם-מכיל
07/04/22
13/04/22
סגורנתיבות 7
אורה 7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורששת הימים 20
אורן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אורן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אחד העם ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילון
07/04/22
13/04/22
סגורשניר 6
אילון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילן רמון ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילנות
07/04/22
13/04/22
סגורהאפרסמון 1
אילנות עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אילנות עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אלה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אלון מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורעין גב 2
אלון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אלון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אלון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אלון-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורעין גב 2
אלמוג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אמ"י רימון-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורזלמן שזר 5
אמונה7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורטרומפלדור 7
אמירים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אסיף
07/04/22
13/04/22
סגורהאפרסמון 1
אסיף עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אסיף עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אפיק
07/04/22
13/04/22
סגורחורשת טל 12
אפיק עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אפיק עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אפיק-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורחורשת טל 12
אקליפטוס
07/04/22
13/04/22
סגורחנה סנש 4
אקליפטוס מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחנה סנש 4
אקליפטוס עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אקליפטוס עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אקליפטוס-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורחנה סנש 4
ארבל
07/04/22
13/04/22
סגורשד' אלכסנדר 10
ארבל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארבל עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארגמן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארגמן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארגמן7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורשד' אלכסנדר 10
ארז עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארז עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזורוב כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
ארלוזורוב כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
ארלוזורוב כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
ארלוזרוב א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב חנ"מ 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ארלוזרוב חנ"מ 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אשכולית
07/04/22
13/04/22
סגורחטיבת הנחל 13
אשכולית מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחטיבת הנחל 13
אשכולית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אשכולית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אשל מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורזלמן שזר 5
אשל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אשל עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אתרוג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
אתרוג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
בדיקה אילן רמון בוגרי א'-ג'
07/01/22
10/02/22
סגורכתובת ככ
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אחד העם ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון א'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ב'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - אילן רמון ג'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ג' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ארלוזורוב ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב ב"א א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב ב"א ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב ב"א ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב חדרה א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב חדרה ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - בית יעקב חדרה ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - דמוקרטי ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הגורן ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - הלכות שרה ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנות ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים ב' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - חב"ד בנים ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - לב המכיל ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מדעים ויהדות ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ג' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - מוריה ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - משחק ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים א' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ב' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - ניצנים ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - נר שמואל א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - נר שמואל ב'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - נר שמואל ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל א' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צליל ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים א'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ב'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג' חנ"מ-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - צפרירים ג'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ב'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ב'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - קפלן ג'4-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - שובו א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - שובו ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - שובו ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - שובו ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - שובו ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תהילה א'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תהילה ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תהילה ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תהילה ג'-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני א'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני א'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני א'3-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ב'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ב'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ג'1-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החגים חנוכה - תחכמוני ג'2-חנוכה
10/12/23
14/12/23
סגור
בי"ס של החופש הגדול - ניצנים ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
בי"ס של החופש הגדול - ניצנים ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ביטחון-מעורב7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהעליה השניה 8
בית אליעזר - מחשבים א-ו מחזור 1
13/08/23
17/08/23
לרישום
בית אליעזר - מחשבים א-ו מחזור 2
20/08/23
24/08/23
לרישום
בית אליעזר - מחשבים וסייבר ד-ו
02/07/23
06/07/23
לרישום
בית יעקב נר שמואל-בנות כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
בית יעקב נר שמואל-בנות כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
בית יעקב נר שמואל-בנות כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
במבי עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
בני יששכר מכינה א' 7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהרש"ש 1
בני יששכר מכינה ב' 7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהרש"ש 1
בראשית 7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורששת הימים 20
ברקן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת
07/04/22
13/04/22
סגוראופירה 7
ברקת מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגוראופירה 7
ברקת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגוראופירה 7
בשמת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גאולה7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורטרומפלדור 7
גולן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גולן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
לרישום
גולן7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהפלג 12
גלבוע עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גליל
07/04/22
13/04/22
סגור
גליל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גליל עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן דמוקרטי עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן דמוקרטי עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן של החופש הגדול - אמירים עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן של החופש הגדול - ברקן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן של החופש הגדול - חושן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן של החופש הגדול - שיטה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גן של החופש הגדול - שקד עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גפן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
גפן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דובדבן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דולב
07/04/22
13/04/22
סגורחנה סנש 4
דולב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דולב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דורון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דמוקרטי-ירוק7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורחורשת ברנדיס
דמוקרטי-כתום7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורחורשת ברנדיס
דפנה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דקל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דקל עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דקל-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורשדרות הרצל 6
דרור עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
דרור עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הגורן ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הדס עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הדס עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
הדס-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורהשקמה 40
המשחק א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
המשחק א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
המשחק ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
המשחק ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
המשחק ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
המשחק ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
זויתן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
זית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
זית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
זית-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורהלל יפה 10
זמיר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
זמיר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חב"ד בנות כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
חב"ד בנות כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
חב"ד בנות כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
חב"ד בנים כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
חב"ד בנים כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
חב"ד בנים כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
חבצלת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חבצלת עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חוגלה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חוגלה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חוחית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חושן מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורנתיבות 7
חושן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חסידה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חסידה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חצב
07/04/22
13/04/22
סגורנעמי שמר 7
חצב מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורנעמי שמר 12
חצב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חצב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חרוב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
לרישום
חרמון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חרצית
07/04/22
13/04/22
סגורחטיבת הנחל 13
חרצית מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחטיבת הנחל 13
חרצית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חרצית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
חרצית-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורחטיבת הנחל 13
טופז עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
טופז עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
טורקיז מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורנתיבות 7
טורקיז עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
טורקיז עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
יובל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
יסמין
07/04/22
13/04/22
סגורהנבל 8
יסמין עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגורנבל 8
יעלים מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורשניר 10
יעלים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
יעלים עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
יעלים-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורשניר 10
יקינטון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ירדן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כנרת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כרכום עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כרכום עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כרמים
07/04/22
13/04/22
סגורהשיטה 26
כרמים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כרמים עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
כרמים-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורהשיטה 26
לב המכיל א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לב המכיל א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לב המכיל ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לב המכיל ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לב המכיל ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לב המכיל ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לבונה מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורהשיטה 26
לבונה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לבונה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לוטם
07/04/22
13/04/22
סגורנחל פרת 2
לוטם עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לוטם עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לילך עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
לילך עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מדעי עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מדעי עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מדעים ויהדות כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
מדעים ויהדות כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
מדעים ויהדות כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
מוריה א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מוריה א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מוריה ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מוריה ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מוריה ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מוריה ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מורן
07/04/22
13/04/22
סגורשניר 6
מורן מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורשניר 6
מורן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מורן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מורן-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורשניר 6
מירון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מירון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מרגנית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מרגנית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
מרגנית/סיון 7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורלבוצקין 53
מרכז פנאי אופקים בוגרי ג'-ו'
24/07/22
04/08/22
סגורחטיבת גולני 16
מרכז פנאי בית אליעזר בוגרי א'-ג'
24/07/22
04/08/22
סגורהשיזף 7
מרכז פנאי בית אליעזר בוגרי ה'-ו'
03/07/22
28/07/22
סגורהשיזף 6, בית אליעזר
מרכז פנאי בית אליעזר קייטנת הייטק וסייבר כיתות ב-ד
21/08/22
25/08/22
סגורהשיזף 6, בית אליעזר
מרכז פנאי בית ראשונים בוגרי ג'-ו'
24/07/22
04/08/22
סגורהגיבורים 122
מרכז פנאי רימונים בוגרי א'-ג'
24/07/22
04/08/22
סגוריצחק רבין 13
מרכז פנאי רעים בוגרי א'-ג'
24/07/22
04/08/22
סגורהמגינים 7
מרכז פנאי רעים בוגרי א'-ג'
24/07/22
04/08/22
סגורהמגינים 7
משחק כיתה א
07/04/22
13/04/22
סגור
משחק כיתה ב
07/04/22
13/04/22
סגור
משחק כיתה ג
07/04/22
13/04/22
סגור
נבטים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נוגה
07/06/22
13/06/22
סגורהשיטה 26
נורית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נורית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניסן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניסן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניצנים א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניצנים א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניצנים ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ניצנים ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נירית מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורסמט' הרצל 35
נירית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נירית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נרקיס
07/04/22
13/04/22
סגוריצחק עפגין 7
נרקיס עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
נרקיס עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סביון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סביון7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורפינסקר 7
סיון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סיני עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סיני עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סיתוונית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סלעית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סלעית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סער מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחרמון
סער עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
סער עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ספיר מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורנחל פרת 2
ספיר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ספיר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ספיר-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורנחל פרת 2
ספיר-מכיל
07/04/22
13/04/22
סגורנחל פרת 2
עינב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ענבר
07/04/22
13/04/22
סגורנחל פרת 2
ענבר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ענבר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ענבר-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורנחל פרת 2
עפרוני עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
עפרוני7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהצבעוני 17
פטל מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגוראהרונוביץ 1
פטל עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פטל עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פלג
07/04/22
13/04/22
סגורחורשת טל 12
פלג מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחורשת טל 12
פלג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פלג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פנימיות7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגוריובל 3
פעמונית עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פעמונית עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פשוש עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
פשוש עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צאלון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צאלון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צאלים
07/04/22
13/04/22
סגורלכיש 15
צאלים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צאלים עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צאלים-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורלכיש
צבעוני עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צבר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צבר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ציפורי עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
ציפורי עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צליל ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים חנ"מ עד 13:0
02/07/23
20/07/23
סגור
צפרירים חנ"מ עד 16:0
02/07/23
20/07/23
סגור
קדרון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קידרון
07/04/22
13/04/22
סגורשניר 6
קידרון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קייטנה על גלגלים
23/07/23
03/08/23
סגור
קייטנה רעים
23/07/23
10/08/23
סגור
קייטנטו
23/07/23
10/08/23
לרישום
קייטנת בית ראשונים
23/07/23
03/08/23
סגור
קייטנת גשר תשפ"ד - אגוז-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אודם-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אורן+צאלון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אחד העם א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אחד העם ב+ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון א1-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון א2-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון א3-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון א4-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון ב1+ב2-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון ב3+ב4-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילן רמון ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אילנות-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אלון+אשל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אמירים-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אסיף-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אפיק-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אקליפטוס-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארבל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארגמן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארז+דקל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארלוזורוב א יפית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארלוזורוב א מירית-גש
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארלוזורוב ב אלחנן-גש
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארלוזורוב חנ"מ-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ארלוזורובב+ג שרי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אשכולית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - אתרוג+דולב-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ברקן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ברקת-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - גליל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - גפן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - דגנית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - דמוקרטי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - דרור+שרקרק-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - הגורן א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - הגורן ב נועה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - הגורן ב+ג זמירה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - זית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - זמיר+פשוש-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - חושן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - חצב+חבצלת-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - חרצית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - טורקיז-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - יעלים-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - יערה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - כרמים+לבונה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לב א אורטל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לב א עליזה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לב ב אירית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לב ב מיכל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לב ג לילך-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לוטם+נורית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - לילך+שושן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - מדעים ויהדות א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - מדעים ויהדות ב+ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - מוריה א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - מוריה ב+ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - מורן-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - משחק א דקלה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - משחק א רינה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - משחק ב עידית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - משחק ב קרינה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - משחק ג עמליה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - נוגה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ניצנים א,ב,ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - נרקיס+פעמונית-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - סער-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ספיר-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ענבר-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - פלג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צאלים+תמנע-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - ציפורי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צליל א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צליל ב+ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צפרירים א אורלי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צפרירים א סברינה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צפרירים ב אושי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צפרירים ב איילת-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - צפרירים ג-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קידרון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קינמון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קפלן א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קפלן ב תמי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קפלן ב+ג ענבל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - קשת-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - רותם-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - רימון אמ"י-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - רקפת+מדעי-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שומרון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שחק-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שיבולים-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שיזפון-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שלדג+חסידה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שניר-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - שקמה+פטל-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תאנה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תדהר+חוגלה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תות+תמר-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תחכמוני א-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תחכמוני ב דליה-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תחכמוניב+ג יהודית-גש
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד - תפוז-גשר
27/09/23
28/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אגוז-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אודם-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אורן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אילון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אילנות-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אלון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אמירים-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אסיף-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אפיק-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אקליפטוס-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ארבל-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ארגמן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ארז-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אשכולית-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - אתרוג-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ברקן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ברקת-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - גליל-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - גפן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - דגנית-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - דמוקרטי-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - דרור-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - הדס-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - זית-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - חושן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - חצב-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - חרצית-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - טורקיז-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - יעלים-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - יערה-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - כרמים-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - לוטם-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - לילך-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - מורן-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - נוגה-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - נרקיס-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - סער-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ספיר-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ענבר-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - פלג-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - פשוש-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - צאלים-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - ציפורי-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - קידרון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - קינמון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - קשת-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - רותם-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - רימון אמ"י-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - רקפת-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שומרון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שחק-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שיבולים-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שיזפון-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שלדג-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שניר-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - שקמה-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - תאנה-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - תדהר-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - תות-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת גשר תשפ"ד 27.9.23 - תפוז-27.9
27/09/23
27/09/23
לרישום
קייטנת חנוכה גנים - אביב עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אגוז עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אדר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אודם עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אורה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אורן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אחדות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אילון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אילנות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אלה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אלון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אלמוג עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אמונה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אמירים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אסיף עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אפיק עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אקליפטוס עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ארבל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ארגמן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ארז עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אשכולית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אשל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - אתרוג עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ביטחון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - במבי עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - בני יששכר מכינה
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - בני יששכר מכינה א
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - בני יששכר מכינה ב
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - בראשית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ברקן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ברקת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - בשמת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - גאולה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - גולן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - גלבוע עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - גליל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - גפן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דובדבן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דולב עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דורון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דמוקרטי עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דפנה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דקל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - דרור עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - הדס עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - התעלות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - זויתן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - זית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - זמיר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חבצלת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חוגלה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חוחית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חושן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חסידה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חצב עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חרוב עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חרמון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - חרצית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - טופז עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - טורקיז עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - יובל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - יסמין עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - יעלים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - יקינטון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ירדן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - כינרת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - כרכום עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - כרמים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - לבונה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - לוטם עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - לילך עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - מדעי עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - מורן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - מיכל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - מירון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - מרגנית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - נבטים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - נורית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ניסן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - נירית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - נרקיס עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סביון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סיון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סיני עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סיתונית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סלעית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - סער עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ספיר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - עינב עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ענבר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - עפרוני עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - פטל עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - פלג עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - פנימיות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - פעמונית עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - פשוש עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - צאלון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - צאלים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - צבעוני עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - צבר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - ציפורי עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - קידרון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - קשת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - רותם עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - רימון אמ"י עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - רעות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - רקפת עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שובו עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שומרון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שושן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שחק עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שיבולים עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שיזף עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שיזפון עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שיטה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שירן עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שלדג עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שניר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שקד עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שקמה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - שרקרק עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תאנה עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תבור עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תדהר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תות עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תל"י עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תמנע עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תמר עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת חנוכה גנים - תפוז עד 13:00
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטנת קייצת
02/07/23
23/07/23
סגור
קייטנת קיץ גנים - שיזפון מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגור
קייטנת רימונים
23/07/23
10/08/23
סגור
קייצת ה-ו
09/07/23
03/08/23
לרישום
קפלן א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קפלן א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קפלן ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קפלן ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קפלן ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קפלן ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קשת
07/04/22
13/04/22
סגורשניר 10
קשת מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורשניר 10
קשת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קשת עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
קשת-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורשניר 10
רותם עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רותם עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רימון אמ"י עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רימון אמ"י עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רעות עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רקפת עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
רקפת עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שובו7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגורהעצמאות 25
שומרון
07/04/22
13/04/22
סגורחנה סנש 2
שומרון מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורחנה סנש 2
שומרון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שומרון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שומרון-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורחנה סנש 2
שושן עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שושן עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שחק מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגוררחוב לכיש
שחק עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שחק עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיבולים
07/04/22
13/04/22
סגורהאפרסמון 1
שיבולים עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיבולים עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיזף עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיזפון עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיזפון עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שיטה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שלדג
07/04/22
13/04/22
סגורההגנה 25
שלדג מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורההגנה 25
שלדג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שלדג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שניר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שניר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שניר-מכיל
07/04/22
13/04/22
סגורנחל פרת 2
שקד עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שקמה
07/04/22
13/04/22
סגוראהרונביץ 1
שקמה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שקמה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שקמה-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגוראהרונוביץ 1
שרקרק
07/04/22
13/04/22
סגורההגנה 25
שרקרק עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שרקרק עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
שרקרק-מחזור 2
24/07/22
04/08/22
סגורההגנה 25
תאנה מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורהלל יפה 10
תאנה עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תאנה עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תבור עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תדהר מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורשקמה 40
תדהר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תדהר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תהילה-בנות7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגוריגאל אלון 47
תות עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תות עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תות7:30 - 13:00
07/04/22
13/04/22
סגוררחוב ההסתדרות
תחכמוני א עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תחכמוני א עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תחכמוני ב עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תחכמוני ב עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תחכמוני ג עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תחכמוני ג עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תל"י עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תמנע מחזור 2
23/07/23
10/08/23
סגורלכיש 8
תמנע עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תמנע עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תמר עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תמר עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תפוז
07/04/22
13/04/22
סגורחטיבת הנחל 13
תפוז עד 13:00
02/07/23
20/07/23
סגור
תפוז עד 16:00
02/07/23
20/07/23
סגור